Behandeling in Detentie


Kairos werkt in een aantal penitentiaire instellingen (PI’s). Verschillende behandelaren van Kairos werken 1 of 2 dagen in de week naast hun werk bij Kairos op deze locaties voor het programma Behandeling in Detentie (BID).


Het BID betreft behandeling tijdens detentie, naast het reguliere basiszorgaanbod van de PI. Behalve het goed door detentie komen, is een ander doel om de kans op recidive te verminderen. Dit laatste gebeurt enerzijds door al in detentie handvatten te bieden, maar merendeels door het motiveren van de gedetineerden voor behandeling na detentie.

 

Uit internationale literatuur en ervaring blijkt dat op lange termijn ambulante behandeling meer effectief is doordat dit meer situaties biedt om met alternatief, meer adequaat gedrag te oefenen. In detentie is de cultuur sterk gericht op structuur en regelmaat waardoor deze oefenmomenten veelal minimaal zijn.


Route van aanmelding


De gedetineerde wordt door het PMO (PsychoMedisch Overleg) binnen de PI aangemeld voor deze module. Een behandelaar van Kairos maakt vervolgens kennis met de gedetineerde. Eventueel wordt in de eerste gesprekken het concrete doel verder verduidelijkt.