U bent hier: Aanbod

Behandelaanbod

Binnen Kairos zijn diverse behandelmodules voor verschillende patiëntengroepen ontwikkeld. Er zijn modules gericht op het delictgedrag in engere zin en er zijn modules die aangrijpen op de onderliggende problematiek. Afhankelijk van de inschatting van de problematiek en de risicotaxatie stellen we een individueel aanbod samen.

 

Behandelaren

Bij Kairos zijn de volgende behandelaren/disciplines werkzaam:

 • Vaktherapeuten (drama/PMT)
 • SPV-ers
 • Psychiaters
 • Klinisch psychologen
 • Psychotherapeuten
 • GZ- psychologen
 • Diagnostici

 

Probleemgebieden

Voor een behandeling bij Kairos moet altijd sprake zijn van een forensische hulpvraag, met andere woorden er moet sprake zijn van (dreigend) delictgedrag. Er hoeft dus nog niet een delict te hebben plaatsgevonden. De problemen kunnen zich voordoen op het gebied van het hanteren van woede en agressie, emotieregulatieproblemen en impulsiviteit. Ook zedenproblemen kunnen worden aangemeld waarbij kan worden gedacht aan exhibitionisme, pedoseksualiteit, hyperseksualiteit en het downloaden van kinderporno. Ook biedt Kairos behandeling aan patiënten met kleptomanie, fraude, stalking en brandstichting.

 

Modules gericht op psychische problemen

 • Agressiehantering
 • Delictanalyse
 • Terugvalpreventieplan
 • Herkennen en omgaan met spanningssignalen
 • Psychotherapie gericht op psychiatrische problematiek
 • Psychotherapie samen met partner/partnerrelatietherapie
 • Gedragsmatige behandeling gericht op communicatievaardigheden, sociale vaardigheden, problemen op diverse levensgebieden en probleemoplossende vaardigheden
 • Medicatie voor psychiatrische problemen
 • Psycho-educatie voor partner, familie of vrienden over omgaan met psychische problemen
 • Educatie voor partner, familie of vrienden over omgaan met psychische problemen

Corona: onze maatregelen

De coronacrisis en besluiten van de regering maken dat Kairos een aantal maatregelen heeft genomen om het coronavirus tegen te gaan. Doel is om te doen wat nodig is, maar ook dat de zorg aan onze patiënten zoveel mogelijk door kan gaan.

Geplande afspraken met patiënten gaan door. Of de afspraak op afstand (via telefoon of online via andere digitale middelen) of op een van onze locaties plaatsvindt, bespreekt de behandelaar met de patiënt.

Voor informatie rond online behandelen en de richtlijnen voor een afspraak op onze locaties zie 'laatste nieuws'.Sluiten