U bent hier: Aanmelden

Aanmelden

Voor aanmelding in een vrijwillig kader is een verwijzing van de huisarts nodig. Hierbij dient aan te worden gegeven dat het een verwijzing is naar de specialistische GGZ.

Aanmeldingen in het kader van een verplichte behandeling gaan via IFZO.

Voor contact omtrent de mogelijkheden rond aanmeldingen welke onder de verantwoording/financiering van de gemeente vallen.


Kijk hier voor aanmelden.

 


Corona: onze maatregelen

De coronacrisis en besluiten van de regering maken dat Kairos een aantal maatregelen heeft genomen om het coronavirus tegen te gaan. Doel is om te doen wat nodig is, maar ook dat de zorg aan onze patiënten zoveel mogelijk door kan gaan. Geplande afspraken met patiënten gaan door, maar worden grotendeels omgezet in afspraken op afstand. Dit gebeurt via telefoon of andere digitale middelen. De behandelaar neemt daartoe contact op met de patiënt.

Voor meer informatie zie 'Laatste nieuws' op onze websiteSluiten