U bent hier: Patientwaardering

Patiëntwaardering

De resultaten laten zien dat de patiënten die in 2014 deelnamen aan het patiëntenwaarderingsonderzoek tevreden zijn over onze behandeling. Deze tevredenheid komt naar voren op alle vier gemeten thema’s:

  • Informatie;
  • Inspraak;
  • Hulpverlener;
  • Behandeling.

 

De tevredenheid is daarnaast terug te zien in het hoge gemiddelde rapportcijfer 7,8 (schaal 1- 10) en in de bereidheid om Kairos aan te raden aan een ander als hulpverlenende instantie (97% van de respondenten).

 

Ook in 2018 zal er een onderzoek naar de resultaten van de patiëntwaardering plaatsvinden.


Corona: onze maatregelen

De coronacrisis en besluiten van de regering maken dat Kairos een aantal maatregelen heeft genomen om het coronavirus tegen te gaan. Doel is om te doen wat nodig is, maar ook dat de zorg aan onze patiënten zoveel mogelijk door kan gaan.

Geplande afspraken met patiënten gaan door. Of de afspraak op afstand (via telefoon of online via andere digitale middelen) of op een van onze locaties plaatsvindt, bespreekt de behandelaar met de patiënt.

Voor informatie rond online behandelen en de richtlijnen voor een afspraak op onze locaties zie 'laatste nieuws'.Sluiten