U bent hier: Patientwaardering

Patiëntwaardering

De resultaten laten zien dat de patiënten die in 2014 deelnamen aan het patiëntenwaarderingsonderzoek tevreden zijn over onze behandeling. Deze tevredenheid komt naar voren op alle vier gemeten thema’s:

  • Informatie;
  • Inspraak;
  • Hulpverlener;
  • Behandeling.

 

De tevredenheid is daarnaast terug te zien in het hoge gemiddelde rapportcijfer 7,8 (schaal 1- 10) en in de bereidheid om Kairos aan te raden aan een ander als hulpverlenende instantie (97% van de respondenten).

 

Ook in 2018 zal er een onderzoek naar de resultaten van de patiëntwaardering plaatsvinden.