U bent hier: Verwijzers

Informatie voor verwijzers

 

De behandeling kan op vrijwillige basis of in een gedwongen justitieel kader plaatsvinden.

 

Verwijzing

De formele verwijzing vindt plaats door de huisarts of reclassering. 

Huisartsen kunnen hun patiënten direct naar ons verwijzen via: Zorgdomein.
Wanneer u niet aangesloten bent bij ZorgDomein kunt u uiteraard gebruik blijven maken van het aanmeldformulier.

 

Aanmeldingen in een verplicht kader kunnen worden gedaan via IFZO.

 Via het telefonisch spreekuur kunt u aanmeldingen voor bespreken. Hiervoor kunt u contact opnemen met de betreffende locatie. Telefoonnummers en adressen van de verschillende locaties vindt u onder de rubriek contact.
 

Aanmeldprocedure

Na schriftelijke aanmelding screenen wij de aanmelding. Als onze inschatting is dat behandeling bij Kairos geïndiceerd is, volgt een intakegesprek. Na de intakefase besluiten we of we de patiënt in behandeling nemen.
 

Contact met verwijzer

Bij behandelingen binnen een juridisch kader brengen wij de verwijzer op de hoogte van het globale verloop van de behandeling. Bij een vrijwillige behandeling dient patiënt hiervoor schriftelijke toestemming te geven aan Kairos.
 

Financiering

De zorgverzekeraar vergoedt behandelingen in een vrijwillig kader. Iedere Nederlander van 18 jaar en ouder heeft een verplicht eigen risico. Dit betekent dat een patiënt in 2022 maximaal € 385, tenzij er voor een hoger eigen risico is gekozen, zelf moet betalen voor zorg die in het basispakket zit. Het Ministerie van Justitie vergoedt behandelingen in een verplicht kader. Patiënten dienen verzekerd te zijn voor ziektekosten en in het bezit van een geldig identiteitsbewijs te zijn.
 

Vragen en informatie

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u deze stellen tijdens het telefonisch spreekuur. Hiervoor kunt u contact opnemen met de betreffende locatie. Telefoonnummers en adressen van de verschillende locaties vindt u onder contact.