Kosten en vergoeding van de behandeling

De zorgverzekeraar vergoedt vrijwillige behandeling. U heeft hiervoor een geldige verwijsbrief (meestal via de huisarts) en een geldig identiteitsbewijs nodig.

 

Behandeling bij Kairos gaat ten koste van het eigen risico, mocht u dit nog niet (volledig) hebben verbruikt in dit het kalenderjaar. Voor 2023 is het eigen risico vastgesteld op € 385, tenzij u zelf een hoger eigen risico heeft gekozen.

Uw verzekeraar stuurt u frequent een overzicht van de kosten. U ziet hierop welke behandelingen er zijn geweest en hoelang deze hebben geduurd. Heeft u vragen over uw factuur? Deze kun t u stellen aan uw zorgverzekeraar.

 

Bij behandeling in een verplicht kader vanuit justitie wordt de zorg vergoed door het Ministerie van Justitie en zal deze niet ten koste van uw eigen risico gaan.

 

Voor informatie over de bekostiging van de geestelijke gezondheidszorg zie
Patientfolder-zorgprestatiemodel-digitale-versie.pdf.