U bent hier: nieuws

Nieuwe zorgvoorziening voor zedendeliquenten

Donderdag 20 Mei 2021

Kairos werkt al een aantal jaren in de PI Arnhem Zuid. Behandelaren komen een dag in de week op de locatie om gedetineerden te behandelen voor delicten betreffende agressie of zeden. Dit is in de vorm van een pre-therapie die na detentie een vervolg dient te krijgen op de polikliniek of bij een forensisch factteam.

 

Op 1 april is gestart met een nieuwe bestemming van de E2 afdeling: een bijzondere zorgvoorziening voor zedendelinquenten. Deze ambitie leefde al een aantal jaren in PI Arnhem en na een aanloop van twee jaar en regelmatig overleg is de afdeling nu daadwerkelijk gestart.

 

In de voorbereiding is in afstemming met ketenpartners als reclassering en verslavingszorg gekeken naar een passende vorm voor deze ambitie. Ook zijn met hulp van Pompei (onderdeel van de Pompestichting) medewerkers getraind in het omgaan en aansluiten bij de gedetineerden met zedenproblematiek.

 

Met deze nieuwe afdeling kunnen een aantal belangrijke doelstellingen voor gedetineerden en de PI gerealiseerd worden:

  • Gedetineerden kunnen een behandeltraject starten en na veroordeling deze op dezelfde afdeling voortzetten (begeleiding en behandeling door dezelfde PIW’ers en behandelaren van Kairos).
  • Zedendelinquenten belasten de extra zorgvoorziening minder.
  • Op termijn kan deze afdeling een regionale functie gaan krijgen. Ook zorgafdelingen van andere inrichtingen kunnen zedendelinquenten die gemotiveerd zijn voor behandeling hier plaatsen.
  • Zedendelinquenten hoeven niet op reguliere afdelingen hun delict geheim te houden, maar kunnen daar juist aan werken (verbetering in aanbrengen).

 

Er is gekozen voor een stapsgewijze vormgeving van de invulling van het dagprogramma van de E2 en de populatie. Dat betekent dat de afdeling langzaamaan zal volstromen met de beoogde doelgroep. Daarmee gelijk oplopend zal de behandeling van Kairos ook stapsgewijs inhoud krijgen en vorm gaan geven aan de pre-behandeling die zedendelinquenten zullen krijgen.

 

De PI heeft hiermee een uniek regime in huis waar de samenwerking met Kairos voor de behandeling een belangrijk onderdeel van is. Uiteraard wordt dit project geëvalueerd en bijgesteld met als doel de beoogde doelstellingen te behalen.


Naar het nieuwsoverzicht